Manažersko-poradenská společnost Practical Management, s.r.o. se specializuje na:

  • komplexní revitalizace a restrukturalizace firem formou dočasné správy za účasti našich manažerů a specialistů, krizový management.
  • poradenství v oblastech finančního controllingu, systému obchodu, redukce nákladů, řízení výroby, optimalizace firemních procesů a počtu zaměstnanců včetně změny organizační struktury.
  • předkupní analýzy firem, přípravy firem k prodeji a hledání strategických partnerů

Cílem naší práce je vždy zlepšení hospodářské situace klienta, přesněji řečeno zvýšení hodnoty firmy zadavatele. Rozdíl mezi jednotlivými projekty je dán stavem, ve kterém se firma nachází a tomu pak odpovídá rozsah a intenzita naší práce. Ta může zahrnovat od jednorázového školení managementu přes zavádění standardizovaných systémů řízení až po dočasnou správu firmy.