Nezávislá analýza firmyPředkupní analýza firmySystém controllinguObchod a marketingAnalýza redukce nákladůZajištění financováníRevitalizace firmyCelková revitalizace a restrukturalizace firmy spojená s dosazením krizového managementu

Ekonomické zdraví firem se většinou zhoršuje postupně a dlouhodobě. Dříve nebo později si akcionáři či management uvědomí, že dílčí změny se míjejí účinkem a je potřeba přijmout zásadní komplexní opatření s cílem reorganizace a revitalizace celé firmy. V takovém případě bývá účinnější použít nezávislou poradenskou firmu bez osobních vazeb, provozní slepoty a s patřičnými zkušenostmi a znalostmi. V těchto případech dosadíme zkušeného managera na pozici generálního nebo výkonného ředitele a dále na pozici obchodního nebo ekonomického ředitele. Jedná se o takzvaný Temporary management. Díky této kombinaci dochází k aktivní účasti naší firmy na krizovém řízení s plnou odpovědností za výsledky celého projektu.

Postup při převzetí účasti na krizovém řízení firmy:

  • provedení komplexní analýzy stávajícího stavu firmy
  • prezentace výsledků analýzy a návrhů opatření reorganizace
  • odsouhlasení reorganizace a doplnění o cíle zadavatele
  • převzetí řízení firmy – dosazení krizového managementu
  • zavedení standardních nástrojů řízení
  • realizace a implementace navržených a odsouhlasených restrukturalizačních opatření
  • pravidelné hodnocení výsledků za účasti zadavatele
  • ukončení projektu zajištěním stabilního managementu, nebo nalezením strategického partnera či nového majitele