Nezávislá analýza firmyPředkupní analýza firmySystém controllinguObchod a marketingAnalýza redukce nákladůZajištění financováníRevitalizace firmyAnalýza a návrhy razantní redukce nákladů

S rostoucí konkurencí se břemeno vysokých nákladů stává brzdou, která v případě omezeného provozního kapitálu může podnik úplně zastavit. V takovém případě je jediným lékem tvrdá a především rychlá redukce nákladů. Protože právě rychlost může být pro další bytí či nebytí podniku klíčová, je výhodné využít vyzkoušených metod, postupů a zejména praktických zkušeností, které mohou rozhodnout o úspěchu či neúspěchu této operace. Významnou výhodou poradenské firmy je v tomto případě také její nezávislost a nezatížení osobními vztahy.

Při razantní redukci nákladů provádíme:

  • rozbor struktury nákladů a všech nákladových položek
  • vytipování hlavních oblastí nákladů pro realizaci úspor
  • jednorázový návrh na snížení mzdových nákladů (optimalizaci počtu zaměstnanců)
  • přípravu a realizaci outsourcingu vybraných činností
  • návrhy konkrétních opatření pro snížení dalších nákladů