Nezávislá analýza firmyPředkupní analýza firmySystém controllinguObchod a marketingAnalýza redukce nákladůZajištění financováníRevitalizace firmy


Nezávislá analýza firmy

Komplexní analýza firmy

Každý poradenský projekt je postaven na kvalitní analýze dané firmy, která dává reálný obraz o jejím skutečném stavu. Nabízíme proto managerům i vlastníkům možnost využít analytických metod, zkušeností a nezatíženého pohledu zvenčí. Výsledkem komplexní analýzy firmy je zpráva o stavu podniku a návrhy řešení v hlavních problémových oblastech.

V rámci komplexní analýzy firmy se mimo jiné zaměřujeme na:

  • ekonomickou a finanční situaci společnosti (včetně vývoje za poslední 3 roky)
  • strukturu firemních nákladů a produktivitu práce
  • systém plánování a reportingu, včetně posouzení reálnosti ročního plánu
  • obchod (jeho fungování, výkonnost, aktivitu, zaměření, systém reportingu,…)
  • systém řízení výroby, délku výrobního cyklu, rozpracovanost výroby, zásoby
  • nákup (rozdělení činností, efektivitu, řízení zásob, potenciál ke snížení vstupních cen,…)
  • organizační strukturu, úroveň komunikace a firemní kultury
  • uplatňovanou strategii firmy, její reálnost, zejména z hlediska obchodního a ekonomického

Detailní analýza vybrané oblasti firmy

Druhou možností je detailní analýza vybrané oblasti firmy, která kromě nezávislého zmapování oblasti přinese managementu také zcela konkrétní návrhy na její zlepšení, případně způsoby řešení nalezených problémů.