Vybrané reference

Co a kde jsme dělali a děláme

APRENG Technology, s.r.o. – zahraniční obchod v oblasti zakázkové strojírenské výroby
aktivní účast na rozvoji obchodu a nákupu

KARLA spol.s r.o. divize MACHINERY – svařování a opracování velkých svařenců, roční obrat v desítkách mil.Kč
analýza celkového stavu divize a návrhy opatření

KARLA spol.s r.o. divize Hydraulika – výroba hydraulických válců, roční obrat v desítkách mil.Kč
obsazení pozice ředitele divize s cílem finanční stabilizace a zlepšení hospodaření

FERRIT s.r.o. – výroba důlních lokomotiv a strojů, roční obrat necelé 3mld.Kč
opětovné obsazení pozice výkonného ředitele s cílem nastavení organizace a optimalizace firemních procesů

OLEO CHEMICAL, a.s. – výroba biopaliv
obsazení pozice generálního ředitele s cílem finanční stabilizace a dalšího rozvoje společnosti

New Travel.cz s.r.o. – internetový prodej zájezdů
nalezení strategického partnera

DSV Slovakia, s.r.o. – přepravní společnost, člen nadnárodní skupiny DSV
analýza hlavních procesů a organizační struktury a návrhy na optimalizaci

JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.
komplexní analýza a návrhy

FERRIT s.r.o. – výroba důlních lokomotiv a strojů, roční obrat necelá 1mld.Kč
obsazení pozice výkonného ředitele s cílem restrukturalizace a finanční stabilizace společnosti

FERRIT s.r.o. – výroba důlních lokomotiv a strojů
komplexní analýza a návrh restrukturalizace

OPAVLEN OPAVA, a.s. – bývalá textilní továrna
příprava a realizace projektu „Opavská průmyslová zóna“

DSV Road a.s. – celosvětový dodavatel přepravních a logistických služeb
analýza investičních příležitostí, oslovení a vedení úvodních akvizičních jednání

TVM, spol. s r.o. – výroba reproduktorů a reproduktorových soustav
analýza a návrh postupu restrukturalizace a revitalizace společnosti

TRESTLES, a.s. – výroba kovových regálů a vozíků
návrh systému ekonomického controllingu

FERRIT s.r.o. – výroba důlních lokomotiv a strojů
analýza a návrh systému obchodu a marketingu, návrh ekonomického controllingu

KOVONA KARVINÁ, a.s. – výroba otevřených a uzavřených ocelových profilů
analýza a návrh systému obchodu a marketingu, návrh ekonomického controllingu

I.F.T. OFFICE spol. s r.o., Pórobeton Ostrava–Třebovice a.s.
komplexní analýza

MATEICIUC a.s. – výroba plastových stavebních prvků
workshop firemní strategie

Zbrojovka Březnice, a.s. – výroba dílů na motocykly
komplexní analýza

Morton Trade, a.s. – výroba tiskařských strojů
komplexní analýza

Strojírny Bohdalice, a.s. – strojírenská výroba
komplexní analýza

AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. – výroba zvedacích zařízení pro automobily
předkupní ekonomická analýza, návrh controllingu

Moravolen, a.s. – výroba a finalizace lněných tkanin
komplexní analýza a návrhy; převzetí řízení s cílem celkové revitalizace společnosti (obsazení pozice generálního ředitele)

OPAVLEN OPAVA, a.s. – výroba lněných přízí, roční obrat necelých 200mil.Kč
komplexní analýza a návrhy; převzetí řízení s cílem celkové revitalizace společnosti (obsazení pozice generálního ředitele)

PANAV, a.s. – výroba návěsů a přívěsů
analýza a návrh systému obchodu a marketingu, průzkum trhu

Pars nova a.s. – opravy a renovace kolejových vozidel
optimalizace údržby; zavadění projektového řízení výroby a systému řízení zásob s cílem zlepšení CF

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. – hutní výroba
analýza a redukce pracovních míst s cílem zvýšení produktivity práce

Zetor, a.s. – výroba traktorů
mapování a popis výrobních procesů; analýza a redukce pracovních míst s cílem razantního snížení nákladů

KOVOLIT, a.s. – výroba hliníkových odlitků
komplexní analýza a návrhy

LANEX a.s. – výroba velkoobjemových vaků, lan a bezpečnostních postrojů
systém obchodu a finančního controllingu

EKOZIS spol. s r.o. – stavební činnost
komplexní analýza a návrhy

RABAT ČR, a.s. – velkoobchod se stavebním materiálem
systém obchodu a finančního controllingu

Hannah Czech, a.s. – výroba sportovního oblečení, spacích vaků apod.
komplexní analýza a návrhy

Válcovny plechu, a.s. – výroba válcovaných plechů
analýza a redukce pracovních míst s cílem razantní redukce nákladů

ETA a.s. – výroba domácích spotřebičů
komplexní analýza a návrhy

Ferona Slovakia, a.s. – obchod s hutním materiálem
komplexní analýza a návrhy

Železárny Hrádek, a.s. – hutní výroba
analýza a redukce pracovních míst

Válcovny trub Chomutov, a.s. – hutní výroba
analýza a redukce pracovních míst

Železárny Chomutov, a.s. – hutní výroba
analýza a redukce pracovních míst

a další…

Některé zakázky byly oficiálně realizovány jménem firem, se kterými jsme spolupracovali jako například:

INVENTIO CONSULTING s.r.o.

Bauer Consulting, s.r.o.