Investiční management

Díky našemu několikaletému působení v manažerském poradenství se často setkáváme s investičními příležitostmi v podobě existujících firem, které chtějí jejich majitelé prodat „prodám firmu„, nebo naopak s firmami, které by rády investovaly a rozšířily svoje dosavadní podnikání „koupím firmu„. Na základě těchto kontaktů a našich praktických zkušeností jsme postupně vytvořili samostatný produkt – Investiční management.

Podstatou tohoto produktu je aktivní vyhledávání investičních příležitostí mezi existujícími firmami na straně jedné a úzká spolupráce s investory a investičními skupinami na straně druhé (akviziční jednání). Relativně samostatnou oblast tvoří hledání nových podnikatelských nápadů, především mezi studenty vysokých škol.

V oblasti Investičního managementu mimo jiné nabízíme:

  • vyhledání investičních příležitosti (firmy na prodej)
  • oslovení klíčových lidí
  • provedení rychlé analýzy firmy
  • provedení detailní analýzy firmy – Due diligence
  • vedení akvizičních jednání
  • převzetí a stabilizace firmy
  • další rozvoj firmy