Nezávislá analýza firmyPředkupní analýza firmySystém controllinguObchod a marketingAnalýza redukce nákladůZajištění financováníRevitalizace firmyZajištění provozního financování a řízení cash-flow

Jako samostatný bod uvádíme řízení likvidity, neboť firmy neumírají na špatné hospodářské výsledky, ale na nedostatek peněžních prostředků. Pokud se firma dostane do krize likvidity je to problém, který musí začít řešit jako první. Všechno ostatní v tu chvíli musí počkat.

Při řízení cash-flow provádíme:

  • zmapování a podchycení veškerých peněžních toků
  • pravidelné prognózování a řízení nejbližšího vývoje peněžních toků (Cash-Flow)
  • vytipování možných finančních zdrojů – pohledávky, zásoby, dodavatelé, odběratelé apod.
  • zlikvidnění – rozprodej zbytných aktiv a bezobrátkových zásob
  • rozhodování a nejefektivnější využití omezených finančních zdrojů
  • příprava podkladů pro banku (případně soukromého investora) a jejich prezentace, jednání jménem klienta

Do vybraných projektů může společnost Practical Management, s.r.o. vstoupit jako zdroj provozního financování. Podmínkou v těchto případech je stoprocentní kontrola nad finančními toky klienta.