O nás

Vážení obchodní přátelé,

během své dosavadní praxe jsem se setkal s desítkami firem a vždy jsem se snažil za těmito firmami vidět konkrétní lidi, ať už zaměstnance, manažery nebo vlastníky. Tito lidé pro mne byli garancí důvěry a kvality a nebo naopak signálem zvýšené obezřetnosti. Domnívám se, že v poradenství toto pravidlo platí více než kdekoliv jinde, a proto i já ho ctím a chci být pro Vás osobním garantem výsledků práce společnosti Practical Management, s.r.o.

Absolvoval jsem Ekonomickou fakultu při Vysoké škole báňské v Ostravě. V kombinaci se střední průmyslovou školou pro mne bylo ekonomické vzdělání dobrým teoretickým základem pro další profesní rozvoj v oblasti podnikového hospodářství.

Od roku 1995 jsem postupně pracoval v jednotlivých firemních oblastech od personalistiky a vzdělávání, přes marketing a marketingové výzkumy, redukce nákladů, finanční controlling, procesní řízení až po komplexní manažerské poradenství a krizový management.

Kromě osobních zkušeností mi poradenská praxe dala možnost vytvořit kolem sebe tým zkušených manažerů a specialistů pro různé oblasti podnikového řízení.

Díky tomu Vám můžeme v současné době nabídnout širokou škálu poradenských produktů zaměřených na konkrétní podnikové oblasti, pomoc při koupi či prodeji firmy, nebo třeba dočasné řízení Vaší firmy s cílem celkového zlepšení její hospodářské situace.

Ing. Roman GOLA
ředitel společnosti