Nezávislá analýza firmyPředkupní analýza firmySystém controllinguObchod a marketingAnalýza redukce nákladůZajištění financováníRevitalizace firmySystém obchodu a marketingu

Pro vytvoření obchodního systému, který by spolehlivě plnil cíle podnikové strategie nebo prostě a jednoduše dlouhodobě maximalizoval obrat či zisk, je nutné zavést celý komplex opatření. To představuje řadu kroků od organizačního uspořádání obchodu, motivaci obchodníků a zavedení jmenovitého reportingu – obchodního controllingu, až po tvorbu reálného prodejního obchodního i marketingového plánu a dlouhodobé strategie, které na sebe musí bezchybně navazovat.

V rámci systému obchodu a marketingu se zabýváme:

  • zvýšením aktivity a efektivity obchodních činností
  • systémem pravidelného obchodního plánování a prognózování
  • organizačním uspořádáním obchodu a rozdělením obchodních činností
  • hodnocením a motivací pracovníků obchodu
  • urychlením a zlepšením obsluhy zákazníků vhodným zaměřením z hlediska struktury zákazníků, výrobků a distribučních kanálů
  • managementem pohledávek – od prevence až po účinné vymáhání
  • systémem sběru a vyhodnocování interních a externích obchodních dat